i2f mediabrick banner

i2f MediaBrick

icoon

Make it work

i2f MediaBrick is een kleine lokale manager, standalone of in een netwerk.
Een mediaplayer? Ja, maar hij kan veel meer dan content weergeven.
Met zijn sterke ingebouwde engine kan i2f MediaBrick:

  • applicaties - ongeacht wie ze gemaakt heeft - snel en zonder omwegen starten en stoppen, bv. Excel, Unity 3D, PowerPoint, Google Earth...
  • alle apparatuur in een installatie controleren, er instructies van ontvangen of naar uitsturen, bv. sensor, drukknop, QR code...
  • meerdere geprogrammeerde shows uitvoeren, eventueel met scheduling (dag, uur, minuut)

 

Bekijk ook de belangrijke rol van icoon i2f MediaConnector

Wordt het complex om te beheren dan is er icoon i2f MediaController

 

Show-controle met een lage instapdrempel

ga naar pagina i2f MediaBrickicoon Naar i2f MediaEditor

 


Check ook